Møllegangens
Grundejer- og
Beboerforening

Foreningens formål er:
  • at varetage medlemmernes interesse i alle forhold som grundejere, herunder også over for kommunen, regionen, staten og andre offentlige myndigheder samt offentlige og private institutioner.
  • at sørge for vedligeholdelse af vejareal og snerydning.
  • at virke samlende på grundejere og beboere på Møllegangen ved fælles arrangementer.
     
Vedtægter pr. 20. november 1980
 
Justeret 22. maj 1996
 
Bestyrelse
 
Arkiv
 
Om Møllegangen
 
Risskov Brynet